Ustanovitev in upravljanje podjetja

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznaval sledeče vsebine:

  • značilnosti gospodarskih družb
  • podjetnik posameznik
  • osebne/kapitalske družbe
  • povezane družbe
  • gospodarske javne službe
  • statusna preoblikovanja
  • prenehanje gospodarskih družb

Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Posameznik redko dosega svoje cilje in želje kot individuum. Svoje osebne in sociološke cilje dosega posameznik preko družbe, njenih odnosov in družbenega sistema. Gospodarske cilje posameznik dosega preko gospodarskih skupnosti – asociacij. Gospodarske asociacije so posebne institucije družbe, v katerih se manifestirajo cilji posameznikov v zvezi z ekonomskimi in gospodarskimi aktivnostmi. Gospodarske asociacije imajo posebno vlogo in vsebino v družbenem sistemu. Predvsem je potrebno dojeti pravno bistvo gospodarskih asociacij. Gospodarske asociacije se manifestirajo preko pojma podjetje, ki je pravno označen kot skupek poosebljenega kapitala. Posamezniki vlagajo v podjetja svoj kapital z željo, da bi preko diverzifikacije rizika dosegli svoje ekonomske in gospodarske cilje.