KAKO IZVAJATI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE?

145,00 

E seminar bo izveden v sredo 3.julija 2024 od 9 do 12 ure preko platforme ZOOM

Vsebina:

  • Opredelitev socialno odgovornega javnega naročanja (SOJN)
  • Merjenje tveganj in prednosti SOJN za izboljšanje socialnih rezultatov
  • Organizacijska strategija za SOJN
  • Opredelitev potreb in načrtov SOJN
  • Določanje pogojev in meril za SOJN
  • Oddaja SOJN in njene posebnosti
  • Primeri socialnih vidikov, ki se lahko vključijo v določila o izvajanju SOJN
  • Skladnost z nacionalnim okvirjem za zaposlovanje
  • Upravljanje SOJN in spremljanje skladnosti
  • Primeri iz prakse in možnosti razprave in odgovori na zastavljena vprašanja.

Opis

Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji etične trgovine ter splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in direktiv o javnem naročanju.

Obstajajo štirje osnovni pristopi o vključevanju socialnih meril v javno naročanje. Po prvem pristopu se socialne komponente vključujejo v postopek javnega naročanja preko tehničnih specifikacij, ki morajo biti socialno usmerjene. Drug pristop se usmerja v ponudnike, saj le ti ne smejo biti izbrani, če so bili v postopku spoznani za krive nepoštenega ravnanja, kar pomeni, da ne dosegajo standarda socialnega vedenja. Po tretjem pristopu javni naročnik v razpisni dokumentaciji določa nekatera socialna vprašanja kot merilo za ocenjevanje ponudb. V fazo po oddaji ponudbe je usmerjen četrti pristop, saj se od vsakega izbranega ponudnika zahteva, da pri izvajanju naročila izpolnjuje določene socialne pogoje.

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

 

PREDAVATELJ

mag. Matjaž Kovač univ.dipl.prav.,  magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski predavatelj za predmetno področje Pravo ter doktorski kandidat na področju mednarodnega finančnega in davčnega prava.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za posameznega udeleženca je 145,00 € (nismo davčni zavezanci).

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, gradivo v elektronski obliki, odgovore na vprašanja v živo.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.

Kotizacijo nakažete po izvedenem dogodku po prejemu računa.

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Prijave sprejemamo do 2.7.2024.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30% kotizacije, pri kasnejši odjavi pa v celoti.

Ime in priimek ter e pošto posameznega sodelujočega na dogodku, vnesite v polje “Opombe o vašem naročilu”. 

Za vse informacije o dogodku smo vam na volju na e naslovu: info@leksiakov.si ali telefonski številki 030 317 879

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in dobite povrnjeno celotno kotizacijo.