Kako uspešno in hitro zgraditi objekt

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznaval sledeče vsebine:

  • Namen, cilji, pristojnosti in instrumenti urejanja prostora
  • Prostorsko načrtovanje na ravni države in občine
  • Bistvene gradbenotehnične zahteve za pridobivanje gradbenega dovoljenja
  • Projektna dokumentacija za pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja
  • Projektni pogoji, soglasja in mnenja
  • Pogoji in postopek izdaje gradbenega dovoljenja
  • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja
  • Uporabno dovoljenje in tehnični pregled

Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Razmere na slovenskem gradbeniškem trgu zahtevajo nove pristope pri pridobivanju poslov gradnje, kar se opaža tudi pri postopkih oddaje javnih naročil gradenj. Sama izvedba nekega projekta gradnje zahteva interdisciplinarno aktivnost, kar pomeni, da morajo funkcionirati vsi elementi skupaj. Naročniki (investitorji) morajo pri gradnjah posebej upoštevati njihovo specifičnost predvsem pa elemente gradnje. Tako je treba posebno pozornost usmeriti h kalkulacijam in oblikovanju cene gradnje, saj je to prvi in velikokrat najpomembnejši element pri oddaji javnega naročila (ocenjena vrednost). Poleg kalkulacijskih elementov cene je treba pozornost usmeriti tudi na projektne naloge in tehnične specifikacije, saj je le od njih odvisno ali bo objekt postavljen v skladu s pravili stroke in kvalitetno. Nepravilnosti v tej fazi projekta gradnje lahko imajo daljnosežne, katastrofalne posledice.