Posamezniki in pravo

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznal sledeče vsebine:

  • družba, država, pravo
  • pravno pravilo
  • pravni red
  • pravni subjekti/objekti
  • pravni akti
  • pravo EU in mednarodno pravo
  • ustavno pravo

Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Pravo vsekakor ni samo po sebi namen, saj v družbo vnaša red, s tem, da normiranje dopustnega in nedopustnega prenaša na demokratično izvoljeno predstavniško telo (parlament). Nadalje pravo monopolizira pravico do uporabe sile državnim organom, tj. kaznovanja nedopustnega, in to vse po ustreznem postopku (due process). Učinkovitost pravne ureditve, ki se zrcali v tem, kako hitro, kako pravilno in kako pravično gladi spore v praksi, kaže na legitimnost pravne ureditve, ter zaupanje državljanov v pravo in njene institucije, zlasti sodišča, policijo, vlado in parlament. Pravičnost je težko oprijemljiva kategorija. Ljudje imamo svoje lastne, parcialne interese in gledanja, kaj je pravično. Interes večine, tj. javni interes je tisto, kar prevlada v demokraciji. Ene države so bolj liberalno usmerjene, druge bolj socialno, takšen je tudi njihov pravni sistem. Eno pa je gotovo; določeni minimalni standardi pravičnosti (v zahodnem besednjaku: demokratičnosti) so skupni oziroma naj bi bili skupni vsem državam in pravnim ureditvam.