Nove strokovne e-knjige

PRISPEVKI

VARNO V GORE

VARNO V GORE

Se res znamo obnašati v gorah?

Slovenci smo narod planincev. Vsako leto naše gore obišče na tisoče planincev, vse več je markiranih poti na naše vršace, planinske postojanke in koče so vse bolj obiskane. Velika večina nas komaj čaka, da bo odbila tista ura v petek popoldne, ko se bomo lahko »zapodili« v višave in uživali v razgledih in naravi.

OCENJENA VREDNOST IN ZAJAMČENA SREDSTVA PRI JAVNEM NAROČANJU

OCENJENA VREDNOST IN ZAJAMČENA SREDSTVA PRI JAVNEM NAROČANJU

Pri višji ocenjeni vrednosti so obveznosti strožje, pri nižjih pa so manjše.

ZJN-3 določa obveznosti glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Obveznosti se ne nanašajo samo na izbiro postopka, ampak tudi na druga ravnanja. Obstaja nevarnost, da bi naročniki na različne načine določili ocenjeno vrednost in se s tem izognili predpisanim obveznostim. Naročnik ne sem oddati javnega naročila, če je napačno ocenil vrednost naročila, oziroma je v izbrani ponudbi cena določena nad vrednostnim pragom, določenim za posamezno javno naročilo.

PRAVNO VARSTVO NEIZBRANEGA PONUDNIKA

PRAVNO VARSTVO NEIZBRANEGA PONUDNIKA

Pravni temelj revizije javnega naročanja je Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Cilj zakona je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil ter racionalizacija postopka pravnega varstva, ki poteka pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo (v nadaljevanju Dkom). Z ZPVPJN se uvaja tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila in sicer z uveljavitvijo ničnosti pogodbe v sodnem postopku pred okrajnim sodiščem v Ljubljani.

POSREDOVANJE PRI POTOVANJU

POSREDOVANJE PRI POTOVANJU

TURISTIČNI ARANŽMAJI

Vsako leto z nestrpnostjo čakamo tisti trenutek, ko bomo pustili svoje poslovne obveznosti nekje ob strani in se prepustili uživanju v planinah, na kmetiji, ob jezerih in na sončnih plažah. Po navadi obiščemo potovalne agencije veliko časa pred dejanskim odhodom na zaslužene počitnice. Vendar ali se zavedamo vseh pravic in obveznosti ter tveganj, ki nastanejo s podpisi dokumentov v teh potovalnih agencijah?

UPRAVLJANJE POGODB PRI JAVNEM NAROČANJU

UPRAVLJANJE POGODB PRI JAVNEM NAROČANJU

Pogodbena razmerja pri JN

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda za identifikacijo zanesljivega ponudnika, določitvi pravilnih pogojev in meril in s tem zagotovitvi trdne podlage za pravilno in gospodarno odločitev o oddaji javnega naročila. Vsak subjekt na področju javnih naročil je naletel na situacijo, v kateri so potrebne dodatne gradnje, dobavitelji zahtevajo višje cene, podizvajalci zahtevajo spremembe, blago se ne dobavi pravočasno..itd. Poleg tega dejanska kakovost izvajalca oziroma dobavitelja postane očitna šele v fazi izvedbe. Kljub najboljšim namenom na strani naročnika obstoječe pogodbe zaradi dinamike življenja zahtevajo spremembe.

GRADEBNA POGODBA IN PRAVILA FIDIC

GRADEBNA POGODBA IN PRAVILA FIDIC

Ob sklepanju gradbenih pogodb je nujno vedeti, katere določbe mora obvezno vsebovati pogodba, in kaj bo veljalo kot dogovorjeno med strankama za tiste primere, ki v pogodbi niso urejeni, nastopijo pa med izvajanjem pogodbe. Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku pogodba o delu, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno.

VAROVANJE ZAUPNOSTI PRI JAVNEM NAROČANJU

VAROVANJE ZAUPNOSTI PRI JAVNEM NAROČANJU

Javnost oziroma zaupnost v javnem naročanju je v prvi vrsti povezana s podatki, ki jih naročniku posreduje gospodarski subjekt in jih označi kot zaupne. Takih podatkov naročnik ne sme objaviti oziroma razkriti. Informacije, ki štejejo kot zaupne, so tehnične ali poslovne narave, ali pa gre za zaupne podatke, vezane na ponudbo. Dokumentacija o javnem naročilu postane v celoti javna od takrat, ko je javno naročilo oddano. Zaradi zagotovitve nemotenega poteka naročanja in dela naročnika predvsem v zvezi s pregledom in ocenjevanjem ponudb je možen vpogled v ponudbe drugih ponudnikov, ki so oddali ponudbe, šele od takrat, ko naročnik izda obvestilo o oddaji naročila. Pri teh vprašanjih je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) lex specialis glede na določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Publikacije in dogodki

Uradne ure

Od ponedeljeka do četrtka med 16:00 in 18:00

Pošljite sporočilo