Posamezniki in davki

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznaval sledeče vsebine:

  • davki in davčni sistem
  • načela obdavčevanja
  • davčna prevalitev in utaja
  • ekonomsko in pravno dvojno obdavčenje
  • neposredno obdavčenje
  • davek na dohodke fizičnih oseb
  • davek na dohodke pravnih oseb
  • posredno obdavčenje
  • davek na dodano vrednost
  • ekonomski, socialni in politični vidiki obdavčevanja

Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Moderen in uspešen poslovnež mora dandanes v splošnih okvirih poznati celotno področje delovanja poslovne organizacije, kateri pripada. Velik del le-te zavzemajo tudi odločitve na področju davkov. Pametne, preudarne, hitre in koristne odločitve na poslovnem področju so lahko gonilna sila nekega poslovnega sistema. Pri tem ima poznavanje davčnih zakonitosti tako materialnih kot tudi procesnih eno od odločilnih vlog v boju s konkurenco na ekonomskem in finančnem trgu. Davčni sistem predstavlja skupek vseh možnih davčnih oblik neke države. Glede na dejstvo, da se javni prihodki ravnajo po javnih odhodkih so davčno finančna načela na najvišji stopnji hierarhije načel obdavčevanja. V primeru kolizije se najprej upoštevajo davčno finančna načela, šele po tem se lahko uporabijo za nastali primer ostala davčna načela.