Od ideje to izvedbe javnega naročila

79,90 

Preko video webinarja bo posameznik spoznava sledeč vsebine:

 • potrebe, analiza trga, tehnični elementi, strokovni dialog v okviru prednaročniške faze
 • postopki javnega naročanja
 • vse o obrazcu espd
 • novosti na področju e-naročanja
 • izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje
 • ekonomsko najugodnejša ponudba
 • podizvajalci in konzorcij v javnem naročanju
 • dopustni popravki in dopolnjevanje ponudb
 • odločitev o oddaji/neoddaji javnega naročila
 • sprememba cene kot razlog za spremembo pogodbe o javnem naročanju
 • razlogi za revizijski zahtevek
 • Video webinar traja cca 3 polne ure z dvema krajšima odmoroma.

Opis

Upravljanje z javnimi sredstvi za doseganje cilje in rezultatov na področju javnega naročanja postaja pomemben del javnega financiranja. Naročniki vse bolj pravilno izvajajo postopke izbire ponudnikom, premalo pozornosti pa posvečajo ugotavljanju gospodarnosti in smotrnosti predmeta javnega naročanja. Velikokrat je naročnikom cilj samo izvesti javno naročilo in ga uvrstiti v finančni plan. V primeru, da so zagotovljena sredstva, je njihov namen ta sredstva v celoti porabiti, čeprav bi lahko preko smotrnejše porabe nekaj teh sredstev tudi prihranili. Pri nerealno nizkih cenah pa naročnik na drugi strani postavlja zahtevke za dodatna sredstva za dokončanje javnega naročila.