Davčni managment

44,90 

Kako zmanjšati davčno breme?

Vsebina:

  • Javne finance
  • Davki in davčni sistem
  • Dohodnina
  • Davek od dohodkov pravnih oseb
  • Davek na dodano vrednost
  • Davčni postopek
  • Mednarodno davčno pravo
  • Obdavčevanje digitalne ekonomije

319 strani, julij 2023

Opis

Moderen in uspešen poslovnež mora dandanes v splošnih okvirih poznati celotno področje delovanja poslovne organizacije, kateri pripada. Velik del le-te zavzemajo tudi odločitve na področju davkov. Pametne, preudarne, hitre in koristne odločitve na poslovnem področju so lahko gonilna sila nekega poslovnega sistema. Pri tem ima poznavanje davčnih zakonitosti tako materialnih kot tudi procesnih eno od odločilnih vlog v boju s konkurenco na ekonomskem in finančnem trgu. Priročnik Davčni management, Kako zmanjšati davčno breme posega na vsa davčna področja davčnega sistema. Posebej je v priročniku poudarjen vidik mednarodnega obdavčevanja in digitalne ekonomije. Dodana vrednost priročnika je v tako imenovani “davčni matematiki”, kjer z dejanskimi primeri izračunov davčnega bremena pojasnimo dokaj zapletene davčne institute. Priročnik je uporaben tako strokovni javnosti kot tudi vsem ostalim, ki se tako ali drugače srečujejo z davki in problematiko obdavčevanja.