Državni management

39,90 

DELOVANJE DRŽAVE IN NJENIH ORGANOV

 

Vsebina:

 • Osnove prava
 • Ustavna ureditev države
 • Človekove pravice ter gospodarska in socialna razmerja
 • Državna ureditev
 • Državna uprava
 • Javne finance
 • Javna naročila in javno zasebno partnerstvo
 • Lokalna samouprava
 • Upravni postopki
 • Evropska unija
 • Mednarodno pravo

 

200 strani, junij 2024

Opis

Priročnik skuša na preprost in nazoren način predstaviti organiziranost in delovanje države in njenih organov. Ta velik birokratski aparat je »kamen spotike« v vseh medijih, vendar brez njega ne bi funkcionirala niti država niti pravo, kaj šele sama družba in odnosi posameznikov znotraj nje. Sistem državne uprave temelji na javnopravnem razmerju. Javnopravno razmerje je razmerje dveh strank, ki si nista enakopravni, vsaj v pravnem smislu ne. Na eni strani imamo državo kot institucijo monopolne prislile vladajočega razreda, ki s svojimi zakoni in akti prisiljuje državljane oziroma posameznike, da nujno vstopajo v javnopravna razmerja z njo. Tukaj nimamo svobode avtonomnega urejanja pogodbenih obveznosti kot je primer v civilnem pravu, ampak imamo dva neenakopravna subjekta, od katerih si eden (država) lasti priviligiran položaj. Primer takšnega javnopravnega razmerja je davčno razmerje. Posameznik, ki je dosegel dohodek v tekočem davčnem obdobju, mora plačati davek na dohodek, sicer ga doleti sankcija. Posameznik pri vprašanju ali vstopiti v takšno pravno razmerje ni samostojen, saj po davčnih predpisih mora vstopiti v pravno razmerje z državo (FURS) in izpolniti svoje obveznosti. Prav zaradi položaja države v tem pravnem razmerju, moramo biti posebej pozorni na pravice in obveznosti posameznikov oziorma državljanov.