Javno naročanje od A do Ž

44,90 

Vodnik skozi postopek javnega naročila

Vsebina:

  • Sistem javnega naročanja v EU
  • Sistem javnega naročanja v RS
  • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
  • Upravljanje pogodb v sistemu JN
  • Revidiranje javnega naročanja
  • Gradbena pogodba v javnem naročanju

296 strani, marec 2023

Opis

Sistematika oddaje javnih naročil je velikokrat “kamen spotike”, saj je treba upoštevati uravnoteženost proračuna, kar vpliva na postopke oddaje javnih naročil, načela gospodarnosti in ekonomičnosti in nenazadnje tudi enakopravnosti ponudnikov. Pravila javnega naročanja posegajo v fazo pogajanj in sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, medtem ko se za pogodbene obveznosti uporabljajo civilnopravna pravila. Samo natančna določitev “pravil igre” je porok, da se bodo proračunska sredstva uporabljala z najmanjšimi stroški in največjo koristnostjo.