Pravo za vsakogar

24,90 

Vsebina:

  • Osnove prava
  • Gospodarski subjekti
  • Sklepanje pogodb in pogodbena razmerja
  • Delovno razmerje

Opis

Namen priročnika »Pravo za vsakogar — Ignoratia Iuris Nocet« je osveščanje vsakega posameznika in posameznice na njihove pravice in dolžnosti kot državljani in kot posamezniki glede na sprejet pravni red Republike Slovenije. Velikokrat smo kot posamezniki podvrženi prisilnim ali dispozitivnim predpisom pravnega reda. Takrat je izjemnega pomena splošno znanje prava, ki nam omogoča pravočasno in za nas uspešno odzivanje na pravno relevantne položaje. Posameznik velikokrat sploh ne pozna svojih pravic in dolžnosti v posameznih pravnih situacijah, zato se velikokrat zgodi, da je posameznik neupravičeno procesuiran ali da izgubi določene pravne koristi iz pravnih razmerij. Da bi se izognili takšnim za posameznika negativnim pravnim in dejanskim položajem v družbi, je izjemnega pomena poznavanje splošnih pravic in obveznosti posameznika, ki izhajajo iz pravnih pravil.