Korporacijski management

39,90 

Ustanavljanje in upravljanje gospodarskih subjektov

Vsebina:

  • Splošne značilnosti gospodarskih subjektov
  • Vrste gospodarskih subjektov
  • Ekonomski vidik upravljanja gospodarskih subjektov
  • Davčne posebnosti gospodarskih subjektov

257 strani, september 2023

Opis

Osebne in sociološke cilje dosega posameznik preko družbe, njenih odnosov in družbenega sistema. Gospodarske cilje posameznik dosega preko gospodarskih skupnosti – asociacij. Gospodarske asociacije so posebne institucije družbe, v katerih se manifestirajo cilji posameznikov v zvezi z ekonomskimi in gospodarskimi aktivnostmi in imajo posebno vlogo in vsebino v družbenem sistemu. Lahko se manifestirajo preko pojma podjetje, ki je pravno označen kot skupek poosebljenega kapitala. Posamezniki vlagajo v podjetja svoj kapital z željo, da bi preko diverzifikacije tveganja dosegli svoje ekonomske in gospodarske cilje. Priročnik Korporacijski management – ustanavljanje in upravljanje gospodarskih subjektov vam na poenostavljen način predstavi zelo obširno tematiko statusa gospodarskih družb. Usmerjen je predvsem v jasno in nedvoumno razlago splošnih korporacijsko pravnih pojmov, ki so podprti s primeri aktov, listin in sklepov. Ta praktična nota daje priročniku posebno vlogo, saj odstranjuje tančico skrivnosti in zapletenosti vsakemu posamezniku, ki se bo odločil za nakup priročnika.