Podjetje LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o. je bilo ustanovljeno 7.4.2016. Dejavnosti podjetja so:

 • Pravne dejavnosti
 • Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
 • Davčno svetovanje;
 • Dejavnost uprav podjetij;
 • Podjetniško in poslovno svetovanje;
 • Posredništvo v prometu z nepremičninami;
 • Upravljanje nepremičnin;
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 • Izdajanje knjig in revij ter periodike;
 • Obratovanje spletnih portalov;
 • Prevajanje in tolmačenje;
 • Dejavnost muzejev.