mag. Matjaž Kovač je rojen 31.10.1972 v Mariboru. Po končani Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil tri leta zaposlen kot asistent za predmet Pravna razmerja v prometu na Fakulteti za gradbeništvo, Univerze v Mariboru. Leta 2000 se je zaposlil na tedanji Direkciji za železniški promet v Mariboru. Magisterij pravnih znanosti je opravil leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru z magistrsko nalogo z naslovom “Mehanizmi in delovanje davkov v sistemu svetovnega dohodka”, katere mentor je bil prof. dr. Franc Pernek. mag. Matjaž Kovač je tudi strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Avtor je visokošolski predavatelj za predmetno področje Pravo na Alma Mater Europea – Evropski Center Maribor in pripravljavec strokovnih gradiv za izvajanje pravnih predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka (Davčni inštitutu Maribor 2003), strokovnega dela Prevozne pogodbe, (Uradni list RS d.o.o., 2007), priročnika Davki od A do Ž (Založniška hiša Primath d.o.o., 2008), strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo (Planet GV d.o.o., 2009) in strokovne monografije Finančne storitve (De Vesta Maribor, 2011) ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina (De Vesta Maribor, 2011) in Zlatega pravila za uravnoteženost javnih financ (De Vesta Maribor, 2012). mag. Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja finančnega in davčnega prava.