• Svetujemo pred pričetkom insolventnega postopka;
  • Svetujemo in usmerjamo v izogib pričetku insolventnega postopka;
  • V vodenje prevzamemo ali usmerjamo vaše računovodstvo v času kritičnega obdobja;
  • Pripravljamo predloge ter celotno dokumentacijo za vložitev predlogov za pričetek insolventnih postopkov (stečaja, prisilne poravnave in poenostavljene prisilne poravnave);
  • Usmerjamo pred pričetkom insolventnega postopka v skladu z veljavno zakonodajo ter dajemo priporočila v izogib sankcijam, kaznim in odškodninskim zahtevkom;
  • Vodimo posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopamo v skladu z zakonom.