Korporacijsko izobraževanje je posebna vrsta izobraževanj v obliki enodnevnih strokovnih seminarjev in večdnevnih strokovnih šol, kjer se predavanja izvedejo ali interaktivno ali klasično v posamezni poslovni organizaciji oziroma gospodarskem subjektu. Prednosti takšne vrste izobraževanja so predvsem v usmerjenosti in prilagodljivosti tematike izobraževanj glede na problematiko posamezne poslovne organizacije oziroma gospodarskega subjekta, kot tudi fleksibilnosti in ekonomičnosti izobraževanj, saj se izvajalec izobraževanj maksimalno prilagodi času in prostoru izvedbe izobraževanj v poslovni organizaciji oziroma gospodarskem subjektu, kar ima pozitivne ekonomske in poslovne učinke za samo poslovno organizacijo oziroma gospodarskega subjekta.
Korporacijsko izobraževanje v okviru podjetja LEKSIAKOV d.o.o. bi se izvajalo v obliki enodnevnih strokovnih seminarjev z delavnico in strokovnih šol.


STROKOVNI SEMINARJI
Predavanja potekajo s pričetkom ob 14.00 uri in koncem ob 20.00 uri. Prve štiri ure posameznega sklopa je namenjenih predstavitvi vsebin posameznega sklopa, zadnje dve uri pa je delavnica, na kateri  predstavimo praktične vsebine posameznega sklopa.
Predvidene so skupine po največ 10 – 20 slušateljev, saj se je v preteklosti izkazalo, da je to maksimalno število, ki je še obvladujoče za posameznega predavatelja. Prav tako je interakcija med predavateljem in slušatelji v takšnem obsegu aktivnejša.


STROKOVNE ŠOLE
Strokovne šole so razdeljene na pet zaključenih tematskih sklopov, ki vsak posamezno obsega 6 (šest) pedagoških ur (1 pedagoška ura 45 minut). Predvidene so skupine po največ 10 – 20 slušateljev, saj se je v preteklosti izkazalo, da je to maksimalno število, ki je še obvladujoče za posameznega predavatelja. Prav tako je interakcija med predavateljem in slušatelji v takšnem obsegu aktivnejša.
Predavanja potekajo dvakrat tedensko s pričetkom ob 14.00 uri in koncem ob 20.00 uri. Prve štiri ure posameznega sklopa je namenjenih predstavitvi vsebin posameznega sklopa, zadnje dve uri pa je delavnica, na kateri predstavimo praktične vsebine posameznega sklopa.

Za vse nadaljnje informacije prosimo, da nas kontaktirate na www.leksiakov.si oziroma na info@leksiakov.si