OD IDEJE DO IZVEDBE GRADENJ

145,00 

E seminar bo izveden v četrtek 27. junija 2024 od 9 do 15 ure preko platforme ZOOM

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke (KT) iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Na posvetovanju borno poskušali začrtati optimalne metode in poti vodenja investicij. Predstavili borno na kakšni osnovi se lahko subjekti odločijo za investiranje, kako izoblikovati zagonski elaborat in idejni projekt, kaj vse je treba upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije ter katere finančne vidike je treba vnesti v samo investicijo. Poseben poudarek bo na uspešni izvedbi javnih razpisov, predvsem na izoblikovanju pogojev in meril za javni razpis. Posvetovanje bo pripravljeno tako, da boste lahko na licu mesta postavili kakršnakoli vprašanja, ki jih bo predavatelj z veseljem poskušali pojasniti.

Opis

IDENTIFIKACIJA INVESTICIJE

Želje, potrebe in možnosti – investicijski program in strategije

Oblike financiranja infrastrukturnih projektov

Stroški vodenja investicije

Finančna tveganja pri investiranju v infrastrukturne objekte

PROJEKTIRANJE INVESTICIJE

Projektna dokuemnatcija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Projektna dokumentacija izvedenih del

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCA INVESTICIJE

Izbor postopka – ocenjena vrednost/zagotovljena sredstva

Razpisna dokumentacija – tehnične specifikacije; pogoji in merila

Ponudbena dokumentacija – skupna ponudba, podizvajalci; dopolnitve ponudbe; aneksi

Gradbena pogodba in pravila FIDIC

 
IZVAJANJE INVESTICIJE
Vloga posameznih subjektov pri izvedbi gradnje (inženir, investitor, nadzor in izvajalec)

Začetek izvajanja investicije – uvedba v delo, zavarovanja, obveznosti

Potek izvajanja investicije – spremembe investicije v teku

Prevzem objektov in uporabno dovoljenje

 

 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

 

PREDAVATELJ

mag. Matjaž Kovač univ.dipl.prav.,  magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski predavatelj za predmetno področje Pravo ter doktorski kandidat na področju mednarodnega finančnega in davčnega prava.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za posameznega udeleženca je 145,00 € (nismo davčni zavezanci).

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, gradivo v elektronski obliki, odgovore na vprašanja v živo.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.

Kotizacijo nakažete po izvedenem dogodku po prejemu računa.

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Prijave sprejemamo do 26.6.2024.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30% kotizacije, pri kasnejši odjavi pa v celoti.

Ime in priimek ter e pošto posameznega sodelujočega na dogodku, vnesite v polje “Opombe o vašem naročilu”. 

Za vse informacije o dogodku smo vam na volju na e naslovu: info@leksiakov.si ali telefonski številki 030 317 879

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in dobite povrnjeno celotno kotizacijo.