FINANČNI VIDIKI POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

145,00 

E seminar bo izveden v četrtek 20. junija 2024 od 9 do 12 ure preko platforme ZOOM

Vsebina:

  • Prednaročniška faza – finančna analiza trga
  • Določitev ocenjene vrednosti – sklopov – limitirane vrednosti – zagotovljenih sredstev
  • Zagotavljanje finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov
  • Drobljenje JN – finančni vidik
  • Določitev in dopolnjevanje finančnih pogojev JN
  • Finančni vidik poslovne skrivnosti pri JN
  • Javna naročila financirana iz EU sredstev – kdaj lahko naročniki pričakujejo finančne korekcije
  • Finančni vidiki spremembe pogodbe JN – aneksi
  • Revidiranje JN
  • Možnost razprave in odgovori na zastavljena vprašanja.

Opis

Eden od glavnih elementov, ki vplivajo na oddajo javnega naročila, so finančna sredstva. Javno naročilo se prične v prvi fazi javnega naročanja, ki se imenuje prednaročniška faza, kjer naročniki ugotavljajo potrebo po predmetu javnega naročanja, njegovo finančno konstrukcijo, oblikujejo tehnično in ostalo specifikacijo in si postavijo vprašanje, ali res potrebujejo predmet javnega naročanja. Eden od elementov, ki je zelo pomemben v tej fazi je ugotovitev ali ima naročnik zadosti finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila. Ta element je pomemben ne samo v tej prvi fazi, ampak v vseh fazah oddaje javnega naročila.

Cilj e-seminarja je predstaviti finančno pravno problematiko izvedbe javnega naročanja tako v prednaročniški fazi, kot tudi v fazi postopka oddaje javnega naročila in v fazi revidiranja javnega naročila.

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

 

PREDAVATELJ

mag. Matjaž Kovač univ.dipl.prav.,  magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski predavatelj za predmetno področje Pravo ter doktorski kandidat na področju mednarodnega finančnega in davčnega prava.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za posameznega udeleženca je 145,00 € (nismo davčni zavezanci).

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, gradivo v elektronski obliki, odgovore na vprašanja v živo.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.

Kotizacijo nakažete po izvedenem dogodku po prejemu računa.

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Prijave sprejemamo do 19.6.2024.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30% kotizacije, pri kasnejši odjavi pa v celoti.

Ime in priimek ter e pošto posameznega sodelujočega na dogodku, vnesite v polje “Opombe o vašem naročilu”. 

Za vse informacije o dogodku smo vam na volju na e naslovu: info@leksiakov.si ali telefonski številki 030 317 879

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in dobite povrnjeno celotno kotizacijo.