• SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN SPREMEMBAH ZAKONODAJE;
  • SKUPNA SREČANJA, DELAVNICE, KONGRESI IN POSVETOVANJA;
  • STROKOVNA SVETOVANJA, IZMENJAVA MNENJ IN POGLEDOV TER MEDSEBOJNO SODELOVANJE;
  • POMOČ GOSPODARSKIM SUBJEKTOM IN DRŽAVNIM ORGANOM PRI IMPLEMENTACIJI IN UPORABI ZAKONODAJE;
  • ŠTUDIJE IN ANALIZE ZAKONODAJE TER SODNE PRAKSE NA POSAMEZNIH PODROČJIH;
  • PRIJAVE IN SODELOVANJE NA EVROPSKIH IN MEDNARODNÍH PROJEKTIH;
  • PUBLICISTIKA IN E ZALOŽNIŠTVO;