PROBLEMATIKA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKOV NEREZIDENTOV GLEDE NA BILATERALNE SPORAZUME (1 in 2 del)

Publikacija: Davčno finančna praksa 4/2017; 5/2017 Izdajatelj: Davčni inštitut, Maribor Tuje družbe pri opravljanju poslovne dejavnosti morajo upoštevati glede obdavčevanja dobička dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države v kateri družba trajno posluje in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za Read more…