V letu 2021 smo skupaj s izobraževalnim podjetjem MCPZ Ljubljana d.o.o. izvedli sledeče webinarje s kreditnimi točkami IZS in ZAPS, in sicer:

  • 15. februar 2021 in 14. september 2021 – Nova gradbena zakonodaja in njena praktična implementacija
  • 3. marec 2021 in 30. september 2021 – Javna naročila in gradbena zakonodaja
  • 30. marec 2021 – Dileme javnega naročanja pri gradnji
  • 21. april 2021 in 15. november 2021 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC
  • 14. junij 2021 in 7. december 2021 – Gradbeni projekti
  • 11. oktober 2021 – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja RS – Gradbena zakonodaja in razvrščanje objektov

Webinarje je izvedel direktor podjetja in predavatelj mag. Matjaž Kovač.