DAVČNO FINANČNA PRAKSA 6/2020

V povezanih družbah imajo transferne (prenosne) cene pomemben vpliv na velikost poslovnega izida družbe in na izkazovanje dobička v ugodnejšem davčnem okolju. Zaradi transparentnosti obdavčevanja dobička morajo biti transferne cene med povezanimi družbami znotraj mednarodnega tržnega sistema enake ali vsaj podobne kot med povsem nepovezanimi družbami. Mednarodne gospodarske asociacije si prizadevajo, da bi preko transfernih cen večino dobička družbe izkazovale v tistih državah, v katerih so davčne stopnje najnižje.

Categories: Publikacije