DAVČNO FINANČNA PRAKSA 3/2020

V državah članicah so bile ugotovljene velike razlike v davčni strukturi in davčnih stopnjah glede na obdavčitev prodaje, trošarine, obdavčitev pravnih oseb in osebnih obdavčitev. Na področju posredne obdavčitve je bil v Franciji uveden splošni prometni davek v obliki davka na dodano vrednost, Zahodna Nemčija je imela uveden kumulativni ali kaskadni prometni davek in Italija enostopenjski prometni davek. Trošarine so bile še bolj raznolike, saj so bile v tej zvrsti dajatev vključene fiskalne dajatve vseh vrst. Promet trošarin pa se je pogosto izvajal s pomočjo državnih monopolov na proizvodnjo in prodajo.

Categories: Publikacije