DAVČNO FINANČNA PRAKSA 2/2020

Usklajevanje davčne politike, je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Rimska pogodba, pogodba o ustanovitvi  Evropske gospodarske skupnosti (EGS, EU in Skupnosti) v 2. členu določa, da mora imeti EGS kot svojo prvotno nalogo vzpostavitev skupnega trga s postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic, kot tudi spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja,  stalno in uravnoteženo gospodarsko rast, povečano stabilnost, pospešeno višanje standarda  življenjske ravni in tesnejše odnose med državami, ki ji pripadajo. Rimska pogodba v 3. členu vključuje tudi tiste dejavnosti EGS, ki jih je potrebno opraviti, da bi izpolnil zgoraj podane namene.  Med temi dejavnostmi se določa, da morajo države članice odpraviti vse ovire za prost pretok izdelkov, storitev, ljudi in kapitala (štiri temeljne svoboščine). Davki in carine, ki jih države članice odmerjajo na nacionalni osnovi so lahko eden od najpomembnejših ovir za uveljavitev štirih svoboščin iz Rimske pogodbe.

Categories: Publikacije