VPLIV TRANSFERNIH (PRENOSNIH) CEN MED POVEZANIMI SUBJEKTI NA MEDNARODNO OBDAVČENJE

DAVČNO FINANČNA PRAKSA 6/2020 V povezanih družbah imajo transferne (prenosne) cene pomemben vpliv na velikost poslovnega izida družbe in na izkazovanje dobička v ugodnejšem davčnem okolju. Zaradi transparentnosti obdavčevanja dobička morajo biti transferne cene med povezanimi družbami znotraj mednarodnega tržnega sistema enake ali vsaj podobne kot med povsem nepovezanimi družbami. Read more…

OBDAVČEVANJE DIGITALNE EKONOMIJE

PODJETJE IN DELO 2/2020 Digitalno gospodarstvo spreminja način medsebojnega sporazumevanja, porabe in poslovanja. Digitalna podjetja rastejo veliko hitreje kot gospodarstvo na splošno, ta trend pa naj bi se še nadaljeval. Digitalne tehnologije družbi prinašajo veliko koristi, z davčnega vidika pa ustvarjajo priložnosti za davčne uprave in ponujajo rešitve za zmanjšanje Read more…

GRADBENI WEBINARJI

LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve Maribor d.o.o. je skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana v času od meseca maja 2020 do meseca julija 2020 uspešno izvedla štiri gradbene webinarje s kreditinimi točkami.