PRAVNA PRAKSA 5-6/2019

Osnovni cilj družb tveganega kapitala je zagotovit transparentno in hitro financiranje podjetij, ki začenjajo poslovanje oz. ga nadaljujejo z novimi tehnološkimi rešitvam. Zakon o družbah tveganega kapitala določa, da za tvegani kapital veljajo tiste lastniške naložbe v gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje in se ni trgovalo na organiziranem trgu ter katerih vrednostni papirji se vlagajo po načelu aktivnega upravljanja v obliki povečanja osnovnega kapitala z vložki ali v obliki ustanovitve gospodarske družbe. Tvegani kapital se vlaga z namenom financiranja razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja, razvoja izdelkov ali storitev in začetnega trženja oz. nadaljnjega razvoja podjetja za povečanje proizvodnih zmogljivosti. 

Categories: Publikacije