DAVČNO FINANČNA PRAKSA 3/2019

Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe obdavčuje preko davka od dobička pravnih oseb, na nivoju posameznih delničarjev oziroma družbenikov in njihovih deležev v kapitalu pa preko davka na dohodek fizičnih oseb.

Categories: Publikacije