17 do 21 April v Beogradu

Mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju je premierni interdisciplinarni forum za družboslovce, znanstvenike, inženirje in strokovnjake, ki predstavijo svoje najnovejše rezultate raziskav, ideje, razvoj in aplikacije na vseh področjih trajnostnega razvoja na področjih okolja, zdravja, energije, Ekonomska in socialno-kulturna vprašanja. Konferenca združuje vodilne akademske znanstvenike, raziskovalce in raziskovalce na področju interesov iz vsega sveta.

Direktor LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač, je dne 18. aprila 2019 predstavil svoj prispevek z naslovom  »COORDINATION OF THE COMMON TAX BASE ON THE CORPORATE LEVEL OF THE EU«. Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večji gospodarski integraciji v Evropski uniji. Pogodba iz Rimske pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS, EU in Skupnost) v členu 2 določa, da mora biti primarna naloga EGS, da vzpostavi skupni trg s postopnim približevanjem gospodarskih politik držav članic, kot tudi \ t za spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja in stalno uravnotežene gospodarske rasti, povečane stabilnosti, pospešenega dviga življenjskega standarda in tesnejših odnosov med državami, ki jim pripadajo. Rimska pogodba v členu 3 vključuje tudi dejavnosti EGS, ki jih je treba izvesti, da bi zadostili zgoraj navedenim namenom. Med temi dejavnostmi določa, da morajo države članice odpraviti vse ovire za prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala (štiri svoboščine). Eden od elementov močnejšega gospodarskega povezovanja je uskladitev davčnih sistemov (npr. Davčnih režimov podjetij) 28 držav članic. Evropska komisija je predlagala skupni mehanizem za izračun davčne osnove za pravne osebe, konsolidacijo davčnih osnov, ki so nastale v različnih državah članicah, in poznejšo dodelitev konsolidirane davčne osnove med državami članicami (porazdelitev v obliki obračunov). Sistem, ki ga predvideva Evropska komisija, že predstavljajo visoko integrirana gospodarstva na svetu, kot so Združene države Amerike in Kanada na domači ravni, kjer se davčna osnova za pravne osebe dodeli tudi državam in provincam na podlagi formalne porazdelitve.

Program konference

Categories: Dogodki