PRAVNA PRAKSA 26/2018

S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja zavezuje, da bo priskrbel potniku skupek storitev, ki jih sestavljajo: prevoz, bivanje in druge storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno (pavšalno) ceno. Organizirano potovanje je kompleksna in nova ne le ekonomska temveč tudi pravna kategorija. Vsebina je predvsem v intelektualnih dejanjih, ki tvorijo novo harmonično celoto, ki jo predstavlja potovanje.  Za nastanek pogodbe, tudi za pogodbo o organiziranju potovanja, veljajo v načelu splošne določbe obligacijskega prava, tako tudi vsa vprašanja, ki zadevajo sklenitev pogodbe, kraj in čas sklenitve, vsebina ponudbe in njen sprejem itd. Pri tem pa pri pogodbi o organiziranem potovanju obstajajo določene posebnosti.

 

Categories: Publikacije