DAVČNO FINANČNA PRAKSA 6/2018

V Zakonu o davčnem postopku (Ur. l. RS št. 117/2006 – ZdavP-2 in dopolnitve) so v posebnem delu zakona določbe, ki se nanašajo na procesno pravno sistematiko obdavčevanja statusnih sprememb gospodarskih družb. Pri tem je pomembno upoštevati, kdo od statusnih subjektov, ki se spreminjajo ima določene procesne obveznosti, predvsem pri pripravi davčnega obračuna. Vsebina davčnega obračuna mora biti skladna z zakonskimi določili ZDavP-2.

Categories: Publikacije