V skladu z Direktivo 2007/66/ES morajo države zagotoviti učinkovito in hitro revizijo odločitev, ki so jih sprejeli naročniki, ukrepi oziroma odločanje o ukrepih, ki so v skladu z direktivo namenjeni temu (začasni ukrepi, razveljavitev, odškodnina) pa se lahko prenesejo na različne organe. Prav tako direktiva določa, da razen kadar o pritožbi odloča naročnik ali organ, ki nima narave sodišča, ni nujno, da imajo revizijski zahtevki samodejni suspenzivni učinek. V tej luči ter z namenom zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva, je novela ZPVPJN ukinila institut ničnosti pogodbe ter uvedla institut razveljavitve (neveljavnosti) pogodbe.

PRAVNA PRAKSA 19/2018