Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi). Pri nepremičninah se obdavčuje odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  Za finančni kapital se štejejo vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi. Obdavči se vsaka odsvojitev, kot npr. prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala (tudi v primeru združitev in delitev gospodarskih družb), unovčitev investicijskega kupona investicijskega sklada in podobno.

DAVČNO FINANČNA PRAKSA 3/2018