20.4.2018 – ENODNEVNI SEMINAR  

Skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana smo v petek 20.4.2018 uspešno izvedli enodnevni seminar na tematiko intelektualne lastnine pri javnem naročanju.

Direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač je na tem seminarju predstavil probleme, ki se navezujejo na varovanje intelektualne lastnine v postopkih javnega naročanja, tako pri naročniku kot tudi pri ponudniku, ter v predrevizijskih postopkih pri naročniku in revizijskih postopkih pri Državni revizijski komisiji.

Intelektualna lastnina igra pomembno vlogo tudi v postopkih oddaje javnih naročil. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji oblikovati tehnične in kadrovske pogoje javnega naročila, ki so sorazmerji s predmetom javnega naročila in ne kršijo načela enakopravnosti ponudnikov. Naročnik ne sme podajati prednosti določenim blagovnim znamkam, geografskim oznakam ali modelom, saj bi s tem ustvaril okoliščine, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, oz. diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik ali drugo diskriminacijo. Zato mora v razpisni dokumentaciji in ves čas oddaje javnega naročila paziti, da ne krši pravil ZJN-3 glede diskriminacije ponudnikov, kot tudi zakonskih pravil varovanja intelektualne lastnine.

Predavatelj je na podlagi primerov teorijo predstavil v praksi, tako so slušatelji dobili zelo konkretne in natančne odgovore na specifična vprašanja, ki se vežejo na varovanje intelektualne lastnine.

Categories: Dogodki