Publikacija: Davčno finančna praksa 4/2017; 5/2017

Izdajatelj: Davčni inštitut, Maribor

Tuje družbe pri opravljanju poslovne dejavnosti morajo upoštevati glede obdavčevanja dobička dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države v kateri družba trajno posluje in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za večino oblik prihodkov, predvsem prihodkov od poslovanja in investicijskih prihodkov, je problem dvojnega obdavčenja zanesljivo rešen preko konvencije OECD za odpravo dvojnega obdavčenja (Model OECD). Rešitve v Modelu OECD se nanašajo na odpravo dvojnega obdavčenja v tistih državah, kjer pride do kolizije med davčnimi normami istega ranga. Davek se porazdeli med državo rezidence in državo davčnega vira glede na določila Modela OECD. Splošno priznano načelo obdavčevanja poslovnih in kapitalskih dobičkov tujih družb je, da ni dovoljeno obdavčevanje dobička rezidentne družbe v nerezidentni državi, razen v primeru, da rezidentna družba posluje v nerezidentni državi preko tam ustanovljene stalne poslovne enote.