ekonomsko najugodnejše ponudbe je mogoče izvesti tudi zgolj na podlagi cenovne ali stroškovne učinkovitosti. Prav tako se ustrezne standarde kakovosti določi tudi s tehničnimi specifikacijami ali pogoji za izvedbo javnega naročila.