• JAVNO NAROČANJE IN JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO;
  • FISKALNA IN DAVČNA POLITIKA;
  • INTELEKTUALNA LASTNINA IN KONKURENČNA POLITIKA:
  • NEPREMIČNINSKI MANAGEMENT;
  • KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV IN MEDNARODNIH PODJETIJ;
  • POSLOVNA RAZMERJA — SKLEPANJE POGODB;
  • MEDNARODNO SODELOVANJE IN POSLOVANJE;
  • EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA IN ČRPANJE EU SREDSTEV