• POSTATI EDEN OD VODILNIH SUBJEKTOV PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA NA SPECIFIČNIH PODROČJIH PRAVA IN EKONOMIJE;
  • VZPOSTAVITI HITRE IN UČINKOVITE KONTAKTE OZIROMA ODZIVE NA PODROČJU PRAVNIH, POSLOVNIH, FINANČNIH IN DAVČNIH STORITEV (SVETOVANJA);
  • RAZŠIRITEV SVOJIH DEJAVNOSTI NA PODROČJE PODONAVLJA IN ZAHODNEGA BALKANA (AVSTRIJA, MADŽARSKA, HRVAŠKA, SRBIJA, BIH, MAKEDONIJA, ČRNA GORA, ROMUNIJA);
  • AKTIVNO SODELVATI PRI PRIPRAVI MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PODONAVLJA IN ZAHODNEGA BALKANA
  • VZPOSTAVITI MEDNARODNO MREŽO SUBJEKTOV NA PODROČJU PRAVNEGA, EKONOMSKEGA IN DAVČNEGA SODELOVANJA – IUS DANUBE;
  • VZPOSTAVITI DELOVANJE EVROPSKEGA DAVČNEGA CENTRA MARIBOR (EDCM) IN IZVAJANJE CILJEV TER NALOG EDCM;
  • PRIPRAVA TEORETSKIH IN PRAKTIČNIH OSNOV ZA USTANOVITEV IN DELOVANJE EVROPSKE DAVČNE AGENCIJE (EDA);
  • SINERGIJSKI UČINKI POVEZOVANJA VSEBIN NA KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ODJEMALCEV;
  • CENTRALIZACIJA ZNANJA, PRAKSE, IZKUŠENJ, PRAVIL IN USPEHA PO NAČELU »VSE NA ENEM MESTU«.