Strokovne šole bodo usmerjene v celoti na področje interaktivnosti. Poleg sistema izobraževanja v slogu spletnega študija (besedila, vprašalniki, vodljive vsebine, novosti na dejanskem področju) bomo uvedli tudi interaktivna predavanja.

Predvidene strokovne šole :

  • PRAVO ZA VSAKOGAR – IGNORATIA IURIS NOCET
  • MAMAGEMENT JAVNEGA NAROČANJA
  • JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO – prednosti javnega in koristi zasebnega
  • EVROPSKA DAVČNA ŠOLA (v sodelovanju z WU Dunaj)
  • EVROPSKA PROJEKTNA ŠOLA (v sodelovanju z EF Beograd)
  • PREVOZNI IN LOGISTIČNI MANAGEMENT
  • MANAGEMENT JAVNEGA SEKTORJA
  • MANAGEMENT ZASEBNEGA SEKTORJA