Namen raziskav, analiz in študij na delovnih področjih podjetja je pripraviti trdne podlage nacionalnim zakonodajam držav članic, da lahko na osnovi teh izsledkov uspešno spremenijo oziroma prilagodijo svojo nacionalno zakonodajo za harmonizacijo z zakonodajo.