V okviru e-založništva se bodo izdajali strokovni e-priročniki, ki bodo na pregleden in strokoven način posegali na posamezna področja. Dodana vrednost priročnikov bo v večjem številu praktičnih primerov, ki teorijo prenašajo v prakso in pojasnjujejo zapletene pravne in ekonomske vsebine.

Predvideni e-priročniki :

 • DRŽAVNI MANAGEMENT – delovanje države in njenih organov
 • KORPORACIJSKI MANAGEMENT – ustanavljanje in upravljanje gospodarskih subjektov
 • MANAGEMENT JAVNEGA NAROČANJA
 • MANAGEMENT JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA
 • NEPREMIČNINSKI MANAGEMENT
 • SKLEPANJE POGODB
 • PREVOZNO POGODBENO PRAVO
 • MANAGEMENT JAVNEGA SEKTORJA
 • MANAGEMENT ZASEBNEGA SEKTORJA
 • FINANČNI TRGI – včeraj, danes, jutri
 • PRAVNI MANAGEMENT GOSPODARSKIH SUBJEKTOV