• Strokovno vodenje projektov;
  • Nadzor in razporejanje človeških in materialnih virov;
  • Nadzor nad financiranjem projektov;
  • Spremljanje in reševanje tveganj in odprtih vprašanj na projektih;
  • Nadzor nad izpolnjevanjem projektnih mejnikov in ciljev;
  • Skrb za metodologijo in postopkovna podpora;
  • Obvladovanje portfelja projektov (informacija o ceni količine posameznega projekta, predlogi za »go«-»no go«, »make or buy«);
  • Uresničevanje strategije razvoja projektnega vodenja in PMO;
  • Spremljanje razpisov in pridobivanje financiranja s strani razvojnih skladov in EU.