Cilj seminarjev je vzpodbuda slušateljev za sodelovanje tako pred izvedbo seminarja kot tudi po izvedbi seminarja. Poskušali borno ohranjati stike tudi po končanem dogodku tako, da bomo vsem slušateljem naših seminarjev poslati kratke povzetke tem, ki smo jih predstavili na zadevnem dogodku in CD na katerem bodo vsa predavanja podana tudi v interaktivni obliki.

Predvideni strokovni seminarji :

  • VODENJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV
  • KONKURENČNI POSTOPKI PO ZJN-3
  • OBDAVČENJE DOHODKOV REZIDENTOV PRIDOBLJENIH V TUJINI
  • OBDAVČENJE POSLOVNIH IN KAPITALSKIH DOBIČKOV NEREZIDENTOV
  • POGODBENI MANAGEMENT PRI JAVNEM NAROČANJU
  • INTELEKTUALNA LASTNINA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
  • PRIPRAVA PROJEKTOV ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
  • ODGOVORNOST SUBJEKTOV PRI PREVOZU TOVORA IN OSEB
  • REŠEVANJE ODPRTIH VPRAŠANJ PRI NAROČANJU GRADENJ