Letne konference se bodo pripravljale na posameznih širših področjih delovanja. Časovno na] bi, bile postavljene na pomlad oziroma jesen. Na letne konference- bodo vabljeni najpomembnejši strokovnjaki za posamezna področja, ki bodo s svojimi prispevki širši javnosti predstavili novosti na posameznih področjih. Predvideno trajanje posameznih letnih konferenc bo 2 dni. Vsebine in cilj letnih konferenc bodo prikazani na našem portalu in v nacionalnih publikacijah.

Predvidene letne konference :

  • FINANČNA KONFERENCA ZAHODNEGA BALKANA 2017 – Sarajevo – oktober 2017