Osebni podatki
mag. Matjaž Kovač
rojen 31.10.1972 v Mariboru,
stanujoč v Mariboru, Knafelčeva ulica 30
Položaj v podjetju
direktor LEKSIAKOV d.o.o. (od aprila 2016)
Zadolžitve v podjetju
vodenje, upravljanje in zastopanje podjetja