Please or Register to create posts and topics.

Postavitev spletne strani na CMS Sistemu

Redko kdo postavi svojo spletno stran oz. izdela spletno stran brez neke osnove, ki jo imenujemo CMS sistem. Večina ljudi trenutno uporablja Wordpress CMS sistem.