• Proučevanje specifičnih davčnih področij vezanih na mednarodno davčno pravo (dvojno obdavčenje. davčne pogodbe, transferne cene, korporacijsko obdavčenje…itd);
  • Proučevanje posameznih davčnih sistemov s politično in ekonomsko ureditvijo posameznih držav;
  • Povezanost davčnih sistemov med seboj – mednarodno davčno pravo;
  • Proučevanje vplivov evropskega davčnega sistema na nacionalne davčne zakonodaje;
  • Oblikovanje davčno finančne klinike za vprašanja mednarodnega davčnega prava;
  • Povezovalni učinki ciljev in nalog Evropskega davčnega centra na konkurenčnost in uspešnost davčnega sistema in fiskalne politike v posamezni regiji;
  • Centralizacija znanja, prakse, izkušenj, pravil in uspeha po načelu »vse na enem mestu«.