IZJEME, KJER SE NE UPORABLJAJO DOLOČBE ZJN-3

PRAVNA PRAKSA  32/2018 IZJEME, KJER SE NE UPORABLJAJO DOLOČBE ZJN-3 Določitev izjem je z vidika načela učinkovitosti javnega naročanja ena od pomembnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Če je izjema določena, naročniku ni treba upoštevati določb ZJN-3. Pogodba, ki jo naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, mora upoštevati Read more…

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

PRAVNA PRAKSA  33/2018 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA Izraz evidenčno javno naročilo ni definiran v zakonu, se pa v praksi uporablja za javna naročila, za katera je treba voditi le evidenco, njihova vrednost pa je nižja od mejnih vrednosti, določenih za uporabo postopkov v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Večina Read more…