VPLIV TRANSFERNIH (PRENOSNIH) CEN MED POVEZANIMI SUBJEKTI NA MEDNARODNO OBDAVČENJE

DAVČNO FINANČNA PRAKSA 6/2020 V povezanih družbah imajo transferne (prenosne) cene pomemben vpliv na velikost poslovnega izida družbe in na izkazovanje dobička v ugodnejšem davčnem okolju. Zaradi transparentnosti obdavčevanja dobička morajo biti transferne cene med povezanimi družbami znotraj mednarodnega tržnega sistema enake ali vsaj podobne kot med povsem nepovezanimi družbami. Read more…

OBDAVČEVANJE DIGITALNE EKONOMIJE

PODJETJE IN DELO 2/2020 Digitalno gospodarstvo spreminja način medsebojnega sporazumevanja, porabe in poslovanja. Digitalna podjetja rastejo veliko hitreje kot gospodarstvo na splošno, ta trend pa naj bi se še nadaljeval. Digitalne tehnologije družbi prinašajo veliko koristi, z davčnega vidika pa ustvarjajo priložnosti za davčne uprave in ponujajo rešitve za zmanjšanje Read more…

SOCIALNA MERILA PRI JAVNEM NAROČANJU

PRAVNA PRAKSA   8/2019 Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji Read more…