Webinarji v letu 2021

V letu 2021 smo uspešno izvedli sledeče webinarje s kreditnimi točkami IZS in ZAPS, in sicer: 1. marec 2021 in 22. september 2021 – Od ideje do izvedbe gradenj 25. marec 2021 in 10. november 2021 – Uspešna izvedba gradnje ob upoštevanju FIDIC pravil 18. oktober 2021 – Umeščanje objektov Read more…

OMEJITEV ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA ZAMUDO ALI IZGUBO TOVORA

Prevoz je tista gospodarska dejavnost, ki prispeva k nemotenemu poteku proizvodnje, oskrbljenosti trga in zadovoljevanju potreb državljanov. Gospodarski pomen transporta je pomembno spodbudil napredek proizvajalnih sil in zagotovil podlago za širše poslovno sodelovanje med osebami iz različnih držav. Značilnost pravne ureditve transportne dejavnosti je široko zasnovan proces poenotenja pravnih pravil Read more…

PROBLEMATIKA (NE)OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi). Pri nepremičninah se obdavčuje odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v Read more…