OMEJITEV ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA ZAMUDO ALI IZGUBO TOVORA

Prevoz je tista gospodarska dejavnost, ki prispeva k nemotenemu poteku proizvodnje, oskrbljenosti trga in zadovoljevanju potreb državljanov. Gospodarski pomen transporta je pomembno spodbudil napredek proizvajalnih sil in zagotovil podlago za širše poslovno sodelovanje med osebami iz različnih držav. Značilnost pravne ureditve transportne dejavnosti je široko zasnovan proces poenotenja pravnih pravil Read more…

PROBLEMATIKA (NE)OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi). Pri nepremičninah se obdavčuje odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v Read more…

PROBLEMATIKA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKOV NEREZIDENTOV GLEDE NA BILATERALNE SPORAZUME (1 in 2 del)

Publikacija: Davčno finančna praksa 4/2017; 5/2017 Izdajatelj: Davčni inštitut, Maribor Tuje družbe pri opravljanju poslovne dejavnosti morajo upoštevati glede obdavčevanja dobička dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države v kateri družba trajno posluje in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za Read more…