VPLIV TRANSFERNIH (PRENOSNIH) CEN MED POVEZANIMI SUBJEKTI NA MEDNARODNO OBDAVČENJE

DAVČNO FINANČNA PRAKSA 6/2020 V povezanih družbah imajo transferne (prenosne) cene pomemben vpliv na velikost poslovnega izida družbe in na izkazovanje dobička v ugodnejšem davčnem okolju. Zaradi transparentnosti obdavčevanja dobička morajo biti transferne cene med povezanimi družbami znotraj mednarodnega tržnega sistema enake ali vsaj podobne kot med povsem nepovezanimi družbami. Read more…

OBDAVČEVANJE DIGITALNE EKONOMIJE

PODJETJE IN DELO 2/2020 Digitalno gospodarstvo spreminja način medsebojnega sporazumevanja, porabe in poslovanja. Digitalna podjetja rastejo veliko hitreje kot gospodarstvo na splošno, ta trend pa naj bi se še nadaljeval. Digitalne tehnologije družbi prinašajo veliko koristi, z davčnega vidika pa ustvarjajo priložnosti za davčne uprave in ponujajo rešitve za zmanjšanje Read more…

VARSTVO KONKURENCE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve Maribor d.o.o. je skupaj z družbo LEXPERA Ljubljana d.o.o. (portal FinD INFO) dne 2. aprila 2020 uspešno izvedla webinar »Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja«. Slušatelji so na webinarju pridobili vpogled v zakonske osnove varovanja konkurence in povezave le teh s pravili oddaje javnih Read more…

JAVNA NAROČILA V COVID 19 RAZMERAH

LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve Maribor d.o.o. je skupaj z Akademijo za management in projektno vodenje Ljubljana dne 23. aprila 2020 s ponovitvijo 14. maja 2020 uspešno izvedla webinar  »Javna naročila v COVID19 razmerah«.

GRADBENI WEBINARJI

LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve Maribor d.o.o. je skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana v času od meseca maja 2020 do meseca julija 2020 uspešno izvedla štiri gradbene webinarje s kreditinimi točkami.

KONZORCIJ PONUDNIKOV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

PRAVNA PRAKSA    17-18/2019 Pri kompleksnih predmetih javnega naročanja in posledično pravilih pogosto posamezni ponudnik ne izpolnjuje vseh ekonomskih, kadrovskih in tehničnih zahtev naročnika. Skupina ponudnikov jih izpolnjuje v večji meri, zato pravila o javnem naročanju omogočajo, da ima v postopkih oddaje javnih naročil skupina ponudnikov enak položaj, kot ga ima Read more…